УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с актуалната ситуация, свързана с разпространението на COVID – 19 в Република България, МЗ отчитайки възможностите за използване на прясно замразена плазма от реконвалесцентни граждани, създава условия и база такава реконвалесцентна плазма да се получава в НЦТХ – гр. София към момента. Целта е да се организира Национална банка за реконвалесцентна плазма COVID – 19 за пациентите в цялата страна.

Ето защо, прилагам Ви апел от директора на НЦТХ – гр. София, както и телефони за установяване на контакти в случай на заинтересованост за даряване на реконвалесцентна плазма.

За повече информация в НЦТХ – гр. София телефони:

02 92 104 86;

02 92 104 74;

02 92 104 77;

02 92 104 20.

Приложение, съгласно текста.

С поздрав,

Д-р С. Джевизова

Директор на РЦТХ – гр. Пловдив

 

pdfApel.pdf

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses