Уважаеми колеги, 

Съгласно изискваниата на Съвета на Европа, отправени към компетентните органи /МЗ и ИАЛ/, от 18.06.2020г. Трансфузионната система в Република България е регистрирана в Европейската програма на кръвните центрове за реконвалесцентна плазма COVID - 19/ EU COVID-19 Covalescent Plasma database /EUCCP/.

Участието в тази програма налага подаване на анонимна информация за донорите и реципиентите на реконвалесцентна плазма COVID - 19. Формулярите, които следва да се попълват са част от документацията, предоставена от програмата.

Попълнените документи се връщат в РЦТХ - гр. Пловдив

или на:https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/covid-19_en

Формулярите можете да изтеглите от тук: Clinic-ccp.docx

 

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses