РЦТХ - гр. Пловдив обявява 2 места за специализация по Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването по специалността "Трансфузионна хематология", финансирано от държавата.

Желаещите кандидати могат да заявят писмено своя интерес в РЦТХ - гр. Пловдив от 8:00 до 15:00, всеки работен ден, в срок до 20.04.2023г.

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses