КЪДЕ И КОГА ДА ДАРИТЕ КРЪВ

РЦТХ - гр. Пловдив работи 24 часа с непрекъснат режим на работа, но обслужва кръводарители всеки ден от 8.00 до 18.30 часа, а в почивните и празнични дни от 9.00 до 15.00 часа в сградата на Центъра: Пловдив, бул. "България"№ 234 Б - първи етаж.

***
Подвижен екипЦентърът има разкрит подвижен екип ежедневно в УМБАЛ "Свети Георги" - Втора база от 9,00 до 15,00 часа.

Близки, роднини и приятели могат да дарят за лекуваните в пловдивски лечебни заведения пациенти и в МБАЛ - Смолян, Хасково, Кърджали и Пазарджик, всеки ден в Отделенията по трансфузионна хематология на Многопрофилната болница в съответния град.

***

За удобство на гражданите може да се кръводари и в:

 • • МБАЛ Карлово - всеки четвъртък от 8,30 до 12,30 часа.
  • МБАЛ Асеновград - всяка втора и четвърта сряда на месеца от 8,30 до 12,30 часа.
  • МБАЛ Първомай - всеки първи вторник на месеца от 8,30 до 12,30 часа.

ЗАЩО ДА ДАРИМ КРЪВ?

Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопрепарати са незаменими лечебни средства и досега няма създаден общодостъпен качествен аналог или заместител. Единственият източник на тези лечебни средства е здравия човек.

Всеки ден дарената кръв връща на стотици болни хора и пострадали живота, здравето и радостта.

ЗАЩО КРЪВОДАРЯВАНЕТО ТРЯБВА ДА Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО И ДОБРОВОЛНО?

Кръводаряването е взаимна помощ – днес аз се нуждая от дарена кръв, утре моят дарител може да има нужда от нея.
Безвъзмездността и доброволността са основни принципи и етична норма на кръводаряването в целия свят. Те гарантират безопасна кръв, социална справедливост в човешките взаимоотношения. Хуманният характер на кръводаряването е израз на съпричастност и принадлежност към гражданското общество в България.

КОЙ МОЖЕ ДА ДАРИ КРЪВ?

Всички хора на възраст от 18 до 65 години, които нямат медицински противопоказания за това, могат да дарят кръв до 450 мл еднократно.

Мъжете могат да кръводаряват пет пъти в една календарна година, а жените четири пъти, като интервалът между две кръводарявания е не по-малък от два месеца /60 дни/.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ?

На всяко лице, изявило желание да стане кръводарител се извършва медицинско освидетелстване от лекар, което включва:

 • Попълване на въпросник;
 • Преглед и анамнеза за прекарани заболявания;
 • Измерване на пулс, кръвно налягане, температура;
 • Определяне на хемоглобин, кръвна група и др.

Регистратура  Лекарски кабинет Лаборант Зала за кръводаряване

 

Медицинските изисквания, на които трябва да отговаря кандидата са много строги и това е така, защото всичките усилия на служителите, които работят в Центъра за трансфузионна хематология са насочени към:

 • Гарантиране здравето на кръводарителя.
 • Гарантиране здравето на пациентите, чрез изследвания и прилагане на безопасни кръв и кръвни съставки.

Лаборатория Лаборатория

Самото кръводаряване отнема около 30 минути и не крие рискове за заразяване, тъй като всички материали и консумативи са индивидуални и за еднократна употреба.
Взетата кръв се възстановява от организма за три – четири седмици, без да са необходими някакви допълнителни мерки и усилия от кръводарителя.

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses