Kraven Centar PlovdivРайонен център за трансфузионна хематология гр. Пловдив е ключово лечебно заведение за здравеопазването в град Пловдив и Южна България. Кръвният център /РЦТХ/ в Пловдив е създаден през 1951 год. и повече от 60 години функционира ежедневно, като обслужва болничните структури в Пловдивска област, а също и областите Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян.

РЦТХ - гр. Пловдив осигурява качествени и безопасни кръв и кръвни продукти на всички лечебни заведения със стационар в териториалния обхват, покриващ една пета от територията на Република България, като дейността се реализира от над 100 всеотдайни тясно специализирани медицински професионалисти. 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Съгласно действащото у нас специализирано законодателство, напълно синхронизирано с Европейските регламенти в трансфузиологията, РЦТХ - гр. Пловдив осъществява следните високо специализирани медицински дейности:

  • Подбор и изследване на кръводарители;
  • Вземане, събиране, съхранение и преработка на кръв;
  • Диагностика и контрол на взетите кръв и кръвни съставки: кръвна група, резус фактор, антитела, хепатит В, хепатит С, СПИН и Луес.
  • Производство, съхраняване и поддържане на запаси от кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати;
  • Промоция и организиране на кръводаряването.
  • Осигуряване и разпределение на кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати в териториалния обхват на дейност на Центъра - лечебните заведения за болнична помощ.
  • Имунохематологична диагностика на пациенти.

    

 

 

 

 

Д-р Янко Георгиев Янков

Директор на РЦТХ - гр. Пловдив

Специалист по:

1.Трансфузионна хематология ;

2.Здравен мениджмънт. 

 

 

 

 

Kravodariavane Diagnostika na kravta Prerabotvane na kravta Ekspedicia

Poker websites gbetting.co.uk/poker sign up bonuses